Тел: +389 33 297 444

  info@atomglass.eu 

За Нас

Фирмата Доо „Александрија и Ко“ од Кочани е приватна фирма и постои односно е формирана во 1990 година.

Во своето повеќе годишно успешно искуство во работењето, фирмата има изработено повеќе проекти во делот на завршни работи во градежништвото:

Застаклување на објекти, погони, фабрики, излози на деловни објекти

Реновирање и замена на прозорци и врати на институции и училишта

Изработка и монтирање на стаклени фасади, стаклени оранжерии

Изработка и монтажа на стаклени подови, стаклени кровови, степеници, огледала и се поврзано со стакло и работа со стакло.

Работиме со скоро сите врсти на стакла:

Термопан стакла и термопан стакла со аргон, термоизолационо стакло, сигурносни стакла, авто стакла и др.

За целокупниот развој фирмата бележи низа успеси, објекти и голем број партнери ширум светот.  Стаклото со кое работиме и располагаме е од Главербел Белгија.

 

Во 2005 година нашата фирма „Александрија и Ко“ на тендер ја купува фирмата „Атом МИК“ од Кочани и покрај работата со стакло ја проширува својата дејност во областа на металите и бележи развој во огромен број на објектиод доменот на металниконструкции, хали, изработка и монтажа на подземни и надземни цистерни, автоклави и др.