Тел: +389 33 297 444

  info@atomglass.eu 

Термопан Стакла

 

ТЕРМОПАН СТАКЛА СО АРГОН

 Со вградување на стакла исполнети со аргон, покрај подобрата енергетска и термичка ефикасност добивате:

- Зголемена заштита од надворешен звук

- Долгорочна заштеда на енергија

- Приспособени се на сите климатски услови

- Термопан стакла наполнети со аргон не ги кородираат прозорците

 

ДВОЈНИ И ТРОЈНИ ТЕРМОПАН СТАКЛА

 Двоен термопан - Две стакла, од кои внатрешното е нискоемисионо - К, кое ги пропушта само топлите бранови, а ги одбива студените и надворешно стакло, кое може да биде обично или високоенергетско стакло, таканаречено стакло 4 сезони, кое ги одбива студените и топлите бранови, со микрофилм кој одбива дури 80% од топлината, а пропушта 70% свелина. Оваа комбинација се препорачува за страни многу изложени на сонце.

 

 Троен термопан - Три стакла, две компри, од кои внатрешното е нискоемисионо - К, додека надворешното ( крајното ), може да биде обично или високоенергетско стакло, 4 сезони. Трониот термопан има многу поголема термо и звучна изолација и спречување „потење“ и појава на кондензација на стаклото.