Тел: +389 33 297 444

  info@atomglass.eu 

ПРОИЗВОДИ ОД СТАКЛО

Во доменот на стаклото работиме со разни видови на стакла како термопан стакло, рамно стакло, сигурносно, соларно, декоративно, авто стакло и сл. Стаклото со кое располагаме е од Главербел Белгија . 

Располагаме со широк асортиман на стакло во најразлични димензии :

обични стакла флот од 3мм до 15 мм

парсол стакла во сите бои со димензии од 4мм -6мм

стопсол стакла во сите бои со разни димензии и дебелини .

памлекс стакла: проѕирен и мат со разни димензии и дебелина

3+ПВБ+3+ПВБ+3;

4+ПВБ+4+ПВБ+4;

5+ПВБ+5+ПВБ+5.

Располагаме со сигурносни калени стакла во разни димензии и дебелини од 4мм-12 мм . Стакла во најразлични форми за кујни, дневни, бањи и др. Калени и свивани стакла како и лексан - за кровови и градини.